Naše služby

Všeobecné lekárenské služby

Naša lekáreň poskytuje všetky lekárenské služby, ktoré sú poskytované verejnými lekárňami a okrem toho Vám poskytneme aj niektoré špecifické služby.

Špeciálne služby našej lekárne